Tag Zeit Kurs Dozent Alter
Mo15.30-16.20KinderballettAdriane HoppeAb 6
Mo16.00-16.50Jazz/HipHopmixNina Oelmannab 10
Mo16.30-17.20KinderballettAdriane HoppeAb 7
Mo16.55-17.45Jazz/HipHopmixNina Oelmannab 10
Mo17.30-18.30KinderballettAdriane HoppeAb 8
Mo18.00-19.00Jazz/HipHopmixNina OelmannJgdl.
Mo18.40-20.10Ballett Adriane HoppeErw.
Mo18.55-20.25Modern/JazzNina OelmannErw.
Mo20.15-21.15YogaAdriane Hoppe
Mo20.30-22.00Modern/JazzNina OelmannErw.